Takime të Prefektit të Qarkut, inspektime në terren dhe pjesmarrje në ceremoni festive.

1-Me date 14.11.2018 ne sallen e takimeve te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes u zhvilluan takime te vecanta me drejtues te Institucioneve te ndryshme ne nivel vendor si dhe me drejtues te degeve territoriale ne te cilat u raportua per punen e bere gajte muajit Tetor dhe fillim Nentori si dhe u be nje parashikim edhe per detyrat ne te ardhmen.Nga ana e Prefektit te Qarkuit Kukes u kerkua nje pune e vazhdueshme per permbushjen e detyrave te ngarkuara nga qeveria shqiptare dhe rritjen e metejshme te performances se administrates shteterore.Porosi e veçante ne keto takime u dhe per ndjekjen e problematikes se pageses se energjise elektrike dhe te ujit te pijshem nga punonjesit e administrates shteterore,si dhe marrjen e masave per pjesmarrje te punonjesve te administrates ne festimet e festive kombetare te 28-29 Nentorit 2018.

2-Prefekti i Qarkut Kukes z Zenel Kuçana ishte prezent sot date 15.11.2018 ne nje takim me Komisionerin Per Te Drejten e Informimit dhe Mbrojten e te Dhenave Personale z Besnik Dervishi dhe stafit te tij.Takim i mbeshtetur edhe nga OSBE dhe qe i sherben njohjes se ligjit nga te gjithe punonjesit e administrates  dhe qytetaret.Ne kete takim pershendeti edhe z Kuçana ne emer te qeverise shqiptare si dhe garantoi mbeshtetje per punen e komisionerit Dervishidhe te stafit te tij ne te drejten e informimit dhe mbrojtjen e te dhenave personale si te drejta ligjore.

3-Me date 15 dhe 16 Nentor 2018 ne baze te nje plani pune paraprak ne territoret e bashkive Tropoje dhe Has u kryen inspektime nga nje grup pune i perbere nga Sektori i Kompetencave Vendore dhe  ai i Emergjencave Civile dhe Krizave ku u kontrollua situata e ujembledhesve gjendja teknike e saraçineskave dhe e shkarkuesve si dhe ne pergjithesi gjendja tekinike e tyre.Me kete rast u kontrollua edhe situata e pregatitjes se firmave kontraktore me bazen teknike dhe sasine e duhur te kripes e cila mmund te perdoret gjate situatave dimerore per te mbajtur ne gadishmeri rruget nacionale te cilat firmat tashme e kane detyrim ligjore.Nga te dhenat qe na jane derguar ne pergjithesi situate eshte normale por jane dhene edhe porosite e duhura per permiresim ne ato pika aty ku ka nevoje.

4-Sot me date 19 11.2018 ne oren 11.00 ne sallen e pallatit te kultures “Hasan Prishtina”u zhvillua nje takim me rastin e 74 vjetorit te Çlirimit te qytetit te Kukesit.Ne kete takim ishte i pranishem dhe pershendeti ne emer te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes,Koordinatori i Pergjithshem i ketij Institucioni z Abdulla Domi.Pershendëten ne takim edhe z Bujar Muçmataj Sekretari Pergjithshem i Bashkise Kukes dhe z Enver Onuzi Kryetar i Komitetit te Veteranëve si dhe u dha edhe nje koncert i shkurter artistik i pregatitur nga Qendra Kulturore e Bashkisë Kukes

Lavdi dates 18 Nentor 1944 Dita e Çlirimit te Kukesit nga pushtuesit nazi fashiste.
Lavdi Deshmorēve te Atdheut.