Takime të Prefektit dhe Administratës së Prefektit të Qarkut Kukës. 02-07.Maj 2019.

1-Me date 30.04.2019 ne Tirane ne nje salle te pallatit te kongreseve u zhvillua konferenca e pare kombetare me teme :“Aktore te vijes se pare kunder ekstremizmit te dhunshem’.Ne kete takim nga ana e drejtuesve kryesore te ministries se Brendshme u kerkua marrja e masave per identifikimin dhe mbajtjen nen kontroll te fenomenit te ekstremizmit te dhunshem duke e denuar dhe luftuar qe ne qelize per te mos u lejuar te perhapet dhe te shtrihet ne mase.Ne kete konference ishte i pranishem edhe Prefekti i Qarkut Kukes z Zenel Kuçana.

2-Me date 02.05.2019 ne sallen e takimeve te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes u zhvillua takimi i permuajshem me drejtuesit e Degeve Territoriale te Qarkut Kukes per te marre n analize realizimin e detyrave te muajit Prill 2019. Po me date 02.05.2019 u zhvillua edhe analiza e punes se administrates se Prefektit te Qarkut Kukes per muajin Prill 2019. Ne keto analiza Prefekti i Qarkut z Zenel Kuçana kerkoi nje informacion te pergjithshem nga pergjegjesit e sektoreve dhe drejtuesit e Institucioneve duke kerkuar llogari per punen dhe detyrat per te ardhmen.Detyre per drejtuesit e degeve territoriale te ushtrohet kujdes per disiplinen ne pune dhe zbatimin e detyrave.

3-Me daten 03.05.2019 ne nje nga sallat e Ministrise Brendshme ne Tirane u zhvillua nje takim me Drejtoreshen e Kordinimit me Prefekturat znj Alma Mele per te permiresuar dhe per te standartizuar menyren dhe formatin e dhenjes se informacioneve periodike mujore.Ne kete takim ishte i pranishem edhe Sekretari i Pergjithshem i Institucionit te Prefektit te Qarkutr Kukes z Abdulla Domi si dhe znj Nertila Gashi nga Sektori i MKVFD.Po me date 03.05.2019 ne hotel Gjallica u zhvillua nje trajnim me teme” Te drejtat e viktimes ne proçesin penal ”.Ne kete trajnim merrnin pjese prokurori i rrethit,punonjes te DVPQ Kukes si dhe shume punonjes te tjere te institucioneve shterore.Ne kete trajnim referuan nga Zyra e Koordinatorit Kombetar Antitrafik si dhe shoqata te tjera qe mbrojne viktimat e dhunes ne familje.Ne kete trajnim merrenin pjese nga Institucioni yne z Ilmi Lisha,z Etmond Axhami si dhe znj Kujtime Hoda.

Ne kuader te “Ditës Ndërkombëtare të Drinit”me datat 03 dhe 04 Maj 2019 u zhvilluan nje se veprimtarish ne funksion te mbajtjes paster te liqenit te Fierzes si dhe riciklimin e ketyre materialeve te nxjerra nga ujrat e liqenit.Ky aktivitet u zhvillua nga fondacioni me president z Fatmir Toçi dhe me pjesmarrjen e disa shkollave te Bashkise Kukes.Ne aktivitetin permbylles te zhvilluar me date 04.05.2019 ishte i pranishem ne kete takim edhe Ministri i Mjedist dhe Turizmit z Blendi Klosi si dhe Prefekti i Qarkut Kukes z Zenel Kuçana.

Me date 07.05.2019 takim me Drejtorin Drejtorise Rajonale Shendetesise Kukes z. Agron Hoxha
Tamatika e diskutimit ishte siguria e ujit te pishem, masat e marra per kete siguri dhe gjendja reale Rezulton se ne qytetin e Kukesit çdo dite kryhen analizat e ujit te pishem ne gjashte pika te ndryshme.Nga komunikimi me Drejtorin e Shendetesise B.Curri z. Avni Boshnjaku dhe znj Aristogena Geca ne Has rezulton se çdo dite kryhen analizat e ujit te pishem ne gjashte pika te ndryshm.Analizat,behen ne qytetin e Kukesit per Hasin dhe ne Tropoje  dhe  se  gjendja dhe cilesia e ujit te pishem eshte brenda parametrave te duhur.