Takime dhe aktivitete të Prefektit të Qarkut Kukës z Zenel Kuçana.

1-Me date 12.10.2018 Prefekti i Qarkut Kukes z Zenel Kuçana mori pjese ne nje aktivitet te zhvilluar ne Hidrocentralin e Fierzes Tropoje me rastin e 40 vjetorit te inagurimit te fillimit te punes se këtij hidrocentrali.Me kete rast u zhvillua nje koktej nga ana drejtuesve te ketij hidrocentrali si dhe u inspektuan salla e komandimit dhe ambientet e tjera te kesaj vepre.

Po me kete date Prefekti Kuçana mori pjese ne aktivitetin e zhvilluar ne sheshin para pallatit te kultures Tropoje per promovimin e “Valles se Tropojes”e cila po tentohet te futet nder objektet qe mbrohen nga UNESKO,si nje pasuri kombetare me vlera artistike dhe kulturore,

2-Me date 13.10.2018 z Kuçana mori pjese ne “Festen e Geshtenjes”qe u zhvillua ne bashkine Tropoje ne bashkepunim ne Keshillin e Qarkut Kukes.Me kete rast u organizua nje ceremoni ne te cilen u fol per rendesine e kultivimit te geshtenjes ne kete treve,vlerat e saj dhe kerkesat e tregut per kete produkt si dhe u organizua edhe nje panair me prodhimet dhe produktet  e geshtenjes.

3-Me date 17.10.2018 ne Institucionin e Prefektit te Qarkut Kukes u zhvilluan tre takime te vecanta me drejtues te Institucioneve te ndryshme ne nivel vendor si dhe me drejtues te degeve territoriale ne te cilat u rraportua per punen e bere dhe per detyrat ne te ardhmen.Nga ana e Prefektit te Qarkuit Kukes u kerkua nje pune e vazhdueshme per permbushjen e detyrave te ngarkuara nga qeveria shqiptare dhe rritjen e metejshme te performances se administrates shteterore.