Takim sensibilizues në shkollën Mesme të Bashkuar ‘Ymer Mata” Zapod.Datë 23.10.2018.

Ne vijm te zhvillimit te aktiviteteve te planifikuara per nder te Muajit Tetor Antitrafik me date 23.10.32018 ne zbatim te kalendarit mujor,u zhvillua nje takim ne shkollen e Mesme te Bashkuar “Ymer Mata”Zapod te Bashkise Kukes.Ne kete shkolle me klasat e 10-ta dhe te 11-ta u zhvillua nje bashkebisedim me tematike”Luften kunder Trafikimit te Personave”

Z Abdulla Domi ne cilesine e Kryetarit te TTAT prane Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes u foli nxenesve te pranishem per angazhimin e Qeverise Shqiptare ne lufte kunder fenomenit te trafikimit te Personave si dhe kerkoi nga ato qe te jene te kujdeshshem dhe te mund te kuptojne qe ne fillimet e saj nje rast kur shok apo shoqe mund te bjere ne rrjeten e trafikanteve dhe te lajmeroje menjehere mesuesin e klases dhe drejtorine e shkolles per evidentimin e rastit dhe parandalimin e fenomenit te trafikimit ne te gjithe shkollen.Eshte me interes qe te luftohet me cdo mjet lufta kunder bullizmit dhe perjashtimit te shokeve nga shoqeria si nje nder shkaqet qe te çojne ne nje rast trafikimi.Kontigjent i mundshme ngelen edhe femijet qe vijne nga familjet me nivel te ulet ekonomik e shoqeror si dhe ato familje qe kane probleme ne çift Ne fund te takimit te pranishmit i pershendeti drejtori i kesaj shkolle z Albert Muja i cili falenderoi perfaqesuesit e TTAT per prezantimin e bere dhe garantoi se kjo shkolle do ta kete perparesi trajtimin e luftes kunder trafikimit te personave dhe evidentimin sa me shpejt te jete e mundur e ndonje rasti qe mund te shfaqet..