AKTIVITETE TE MUAJIT ANTITRAFIK.

Ne baze te detyrave ligjore te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes,ne kuader te Muajit Tetor 2016 i shpallur si Muaji Antitrafik,si dhe ne baze te kalendarit te miratuar nga Kordinatori Kombetar Antitrafik ne Qarkun tone u zhvilluan nje sere aktivitetetesh me teme Luften Kunder Trafikimit te Personave dhe konkretisht:

Me date 03.10.2016 ne televizionin lokal “TV Kukes” u zhvillua nje bisede direkte ne studio me Antaret e TTAT:Abdulla Domi Kryetar i TTAT te Prefektures Kukes,Melita Omuri perfaesuese e DAR Kukes,Besarie Geca perfaqesuese e Sherbimit Social Shteteror Kukes.Ne kete bisede u theksua puna per kordinimin dhe harmonizimin e punes ne mes Institucioneve Anetarë te Komitetit Rajonal dhe te TTAT per permbushjen me sukses te aktiviteteve qe do te zhvillohen ne te gjithe qarkun e Kukesit gjate ketij Muaji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *