Takim me përfaqësues të Komitetit të Veteranëve dhe Organizatës së Familjeve të Dëshmorëve.