Sot në Tropojë së bashku me N/Prefektin z. Mujo Gosturani u zhvillua një takim me Kryetarin e bashkisë z. Rexhë Byberi, Përgjegjësi Ekstensionit Bujqësor z. Altin Berbati. Nə takim u diskutua për evidentimin riparimin e dëmeve të shkaktuara nga reshjet e ditëve të fundit, shembje të ndryshme, pastrimin e kanaleve, riparime të ndryshme, zhbllokim rrugësh rurale, si dhe bashkëpunim të ngushtë me Agjensinë e OShEE për venien në gadishmeri të infrastrukturës elektrike e cila ka pësuar dēmtime të rënda nga reshjet e fundit, duke vënë në dispozicion forca njerëzore dhe mjete. Energjia elektrike duhet të shkojë te banorët, në kohën më të shkurtër të mundeshme.