Me datë 23.01.2020 Prefekti i Qarkut z.Zenel Kuçana zhvilloi një takim me Drejtuesit e degëve territoriale të Bashkisë Tropojë.
Në këtë takim u raportua mbi punën e bērë gjatë vitit 2019 si dhe angazhimi për realizimin e detyrave në zbatim të programit të Qeverisë Shqiptare për vitin 2020.
Në fund të takimit Prefekti dha detyra konkrete si: Bashëkëpunimi midis institucioneve, rendi dhe veçanarisht siguria rrugore,zbatimi i programit të Qeverisë duke filluar nga prioritetet,disiplina në punë ,shërbimet ndaj qytetarëve për ankesat dhe kërkesat ligjore deri në shterrimin e tyre.