Me datë 27.1.2020  Prefekti i Qarkut Kukës z. Zenel Kuçana zhvilloi takim me degët territoriale të Bashkisë Has.
Në këtë takim u analizua puna e bērë nga këto degë e inspektoriate për vitin 2019.
Në fund të takimit Prefekti i Qarkut dha detyra në zbatim të programit të Qeverisë për vitin 2020 si:
1-Ndjekja e zbatimi i 5 prioriteteve që ka Qeveria për vitin 2020 e në vazhdim.
2-Marrja e masave për menaxhimin e emergjencave dimërore.
3-Rendi dhe siguria në Qark, sidomos siguria rrugore.
4-Forcimi i displinës në punë dhe planizimi i punēs për vitin 2020.
5-Lufta kundra kultivimit dhe trafikimit të bimëve narkotike.
6-Rritja e sigurisë ushqimore.
7- Ruajtja e mjedisit dhe reabilitimi i tij nga punimet e firmave sipërmarrëse.
8-Adresari .
9- Lufta kundër trafikimit të qenjeve njerëzore .
10-Rritja e shërbimit ndaj qytetarēve, zgjidhja ankesave dhe kërkesave deri në shterrimin e tyre
.