Sekretari i Pergjithshem i Institucionit te Prefektit z Abdulla Domi si Pike Kontakti e Kordinatorit Kombetar  te Luftes Kunder Korrupsionit mori pjese me dt 22.12..2016 ora 11.00 ne nje takim te organizuar në Kryeministri nga Ministri i Shtetit per Çeshtjet Vendore me teme:

Takim konsultativ mbi problematikat e portalit “Stop Korrupsionit.al”.

Ne kete takim n u diskutuan nje sere arritjesh por edhe problematikash me te cilat perballen institucionet dhe pikat e kontaktit nga denoncimete e ardhuara nga qytetare te ndryshem sa i takon fenomenit te korrupsionit.

U theksua nevoja e filtrimit te informacionit me adresa te sakta email dhe nr kontaktesh telefoni  te verifikueshme dhe me ndergjegjesimin e qytetareve ne denoncimin e rasteve te korrupsionit me qellim qe te sillen informacione shtese te shoqeruara me video ose foto qe dhe transparenca e Institucioneve  Qendrore dhe Lokale te jete maksimale ne perdorimin e fondeve dhe te kontratave te lidhura.

Zoti Domi beri nje pasqyre te plote te punes se bere dhe te ndjekjes se denoncimeve ne baze edhe  te  detyrimeve ligjore qe Institucioni i Prefektit ka per ta luftuar kete fenomen.

Të nderuar qytetarë:

Për cdo denoncim që mund të keni në lidhje me korrupsionin ju lutem ta denonconi atë në portalin

”www.stopkorrupsionit.al”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *