Me date 16.01.2016 Prefekti i Qarkut Kukes z.Liman Morina se bashku me ministrin e financave z.Cani zhvilloi nje takim me perfaqesuesit e subjekteve minerare qe zhvillojne aktivitetin e tyre ne Qarkun e Kukesit. Qe ne fillim z.Morina falenderoj ministrin per kohen dhe angazhimin e tij personal ne eleminimin e problematikes me te cilen po ballafaqohen ne kete periudhe subjektet minerare. Renia e cmimit ne burse, taksa e rentes minerare, taksat per leje mjedisore si dhe taksat vendore konsiderohen nga ana e perfaqesueve te subjekteve minerare si pengese per zgjerimin e aktivitetit dhe hapjen e vendeve te reja te punes. Pasi degjoj perfaqesues te ketyre kompanive ministri z.Cani ju garantoj mbajtjen e shenimeve dhe ngritjen e problematikes deri ne qeveri. Ai garantoi kompanite minerare ne politiken qe ndjek qeveria per uljen e taksave perkrahjen e kompanive qe do te rrisin numrin e punonjesve si dhe ndihmen e saj ne permiresimin e teknologjise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *