Me date 06.01.2016 Prefekti i Qarkut Kukes z.Liman Morina zhvilloi nje takim me perfaqesuesit e Autoriteti Rrugor Shqiptar, perfaqesuesit e firmave te mirembajtjes se rrugeve,perfaqesues te policise rrugore, drejtues te institucioneve si dhe perfaqesues te bashkive te Qarkut Kukes. Nga ana e z.Liman Morina u dhane porosi qe nga ana e autoriteteve kontraktore te merren masat e duhura per rritjen e sigurise dhe te udhetimit ne rruget e Qarkut tone. U la detyre kompletimi i rrugeve me sinjalistiken e duhur, eleminimi i nderprerjeve te autostrades si dhe plotesimi i saj me elementet ndares dhe anesor. Drejtuesve te Policise Rrugore ju kerkua qe paraqesin ne komunikim korrekt me qytetaret duke pasqyruar ne kete menyre performancen e Policise se Shtetit. Nga ana e te pranishmeve u moren angazhime per realizimin e detyrimeve ligjore te cdo institucioni ne funksion te rritjes se sigurise rrugore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *