Me datë 22 Gusht 2020 Prefekti i Qarkut Kukës sëbashku me Kryetarin e Bashkisë Tropojë z. Rexh Byberi,  ndanë me shumë respekt titujt “Qytetar Nderi”, për bashkëqytetarët z. Muharrem Kataroshi dhe z. Kole Malaj.
Vlerësim dhe mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribojnë për bashkinë Tropojë.