AKTIVITETE TE MUAJIT ANTITRAFIK

Ne baze te detyrave ligjore te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes,ne kuader te Muajit Tetor 2016 i shpallur si Muaji Antitrafik,si dhe ne baze te kalendarit te miratuar nga Kordinatori Kombetar Antitrafik ne Qarkun tone u zhvilluan nje sere aktivitetetesh me teme Luften Kunder Trafikimit te Personave dhe konkretisht:

Me date 24.10.2016 ne Drejtorine Rajonale te Shendetesise Kukes u organizua nje takim me punonjesit e Institucionit dhe te qendrave shendetesore me teme”Roli i punonjesve te shendetesise per viktimat e trafikimit dhe ne rrisk trafikimi”.Nje takim i pregatitur mjaft mire me slajte dhe diskutime per te identifikuar,parandaluar dhe per te raportuar raste te ndryshme te fenomenit te trafikimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *