Sot me datë 16.10.2020, në ambjentet e Bashkisë Tropojë, në zbatim të Planit të Veprimit të Prefektit të Qarkut Kukës “Për marrjen e masave në përballimin e emergjencave civile dimërore” u zhvillua mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes Civile të Bashkisë Tropojë.
Nē këtë veprimtari mori pjesë Prefekti i Qarkut Kukës z.Zenel Kuçana, me cilësinë e Kryetarit të Mbrojtjes Civile të Qarkut, Komisioni i Mbrojtjes Civile të Bashkisë Tropojë, Kryetari i Bashkisë z. Rexh Byberaj, N/Kryetari i Bashkisë z. Abedin Kërnaja, Administratorët e Njësive Administrative të Bashkisë Tropojë, Sektori i Emergjencave Civile të Administratës së Prefektit, sektori i Energjencave Civile të Bashkisë e anëtarë të tjerē të Komisionit të MC-së Bashkisë.
Gjatë këtij takimi, u raportua nga anëtarët e Komisionit të MC-së, për punën e bërē në marrjen e masave për përballimin e situatave të emergjencave dimërore e problemet që kanë dalë.
Nga pjesëmarrësit u tregua angazhimi i duhur për të zbatuar detyrimet ligjore.
Nga Prefekti i Qarkut u kërkua:
1️⃣ Përpunim i një Planizimi real e praktik.
2️⃣ Ngritje e shfrytëzim të kapaciteteve lokale.
3️⃣ Informacion të shpejtë e të saktë nga disa burime për situatën qē zhvillohet në e marrjen masave.
4️⃣ Kërkesa do të bëhen vetem kur janë konsumuar ato lokale.
5️⃣ Objekt të punës janë shtresat vunerable, jetimët, të braktisurit e moshat e treta.
6️⃣ Ndjekje me preçidencë e situatës së Pandemisë, e shkaktuar nga virusi COVID-19 duke ruajtur me çdo kusht jetët njerezore.