Sot me datë 26.05.2021 ora 11:00 nga Prefekti i Qarkut Kukës njëherësh dhe Kryetar i KMC-së të Qarkut Kukës, zhvilloi mbledhjen e KMC-së Qarkut Kukës me objekt “Mbi marrjen e masave për parandalimin e përballimin e situatave emergjente verore për vitin 2021 në Qarkun Kukës”.
Në takim morën pjesë anëtarët e KMC-së dhe përfaqësuesit e bashkive Kukës, Tropojë dhe Has.
Nga strukturat përgjegjëse u raportua mbi masat paraprake të marra nga ana e tyre për përballimin e emergjencave verore.
Në përfundim Prefekti i Qarkut Kukës dha detyra konkrete si:
1️⃣Organizim e bashkëveprim për ndërhyrje në raste zjarresh.
2️⃣ Organizim i sistemit të lajmërimit, në nivel bashkie, Nj.Ad. dhe fshati.
3️⃣ Ndërhyrja e menjëhershme e strukturave operacionale.
4️⃣ Të përdoren të gjitha kapacitetet në raste zjarresh dhe kërkesat për mbështetje do të pranohen vetëm kur këto kapacitete shterohen nga ana juaj.
5️⃣ Strukturat e specializuara e ato ligjzbatuese të vënë para përgjegjësisë penale keqbërësit, sidomos në rastet e zjarreve të qëllimshme në pyje.