Kontroll dhe inspektim i stacioneve të MNZ-së në Kukës dhe Tropojë.

Me date 24.08.2018 dhe 06.09.2018 ne baze te nje plani pune perfaqesues te Sektorit te Planifikimit dhe Perballimit te Emergjencave Civile dhe Krizave te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes kane kryer kontroll ne sektorin e MNZ-se ne Tropojë dhe në Bashkine Kukës per tu njohur me situaten dhe gadishmerine e efektiveve te ketij sektori per nderhyrje ne raste zjarri ne territorin e kesaj bashkie.Ky kontroll eshte bere me date 24.08.2018 ne stacionin Qender Tropoje ,kurse me date 06.09.2018 ne stacionin Kukes dhe ne tunelin e Kalimashit dhe ne pergjithesi nga kontrolli i kryer rezulton se ka nje angazhim te mire te drejtuesve dhe te efektiveve te ketyre stacioneve per te perballuar me sukses nje sitruate te mundshme zjarri.

Nga ana e perfaqesuesve te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes u lane porosi dhe detyra per prefeksionimin e skemes se lajmerimit dhe te nderhyrjes ne raste zjarresh dhe u kerkua vemendje e vazhdueshme per te qene ne lartesine e kryerjes se detyrave te ngarkuara sidomos tani qe mund te na shfaqen raste zjarresh dhe era e vjeshtes e stimulon perhapjen e tyre.