Sot me një ceremoni simbolike dhe të thjeshtë Prefekti i Qarkut z. Zenel Kuçana së bashku me administratën e tij, në kushtet e pandemisë i uruan z. Azem Tema, specialist i sektorit PPEC e Krizave 60-vjetorin e lindjes. Azemi shërben në këtë administratë dhe në këtë sektor për 23 vite.