Ne kuader te Muajit Tetor 2016 i shpallur si Muaji Antitrafik,si dhe ne baze te kalendarit te miratuar nga Kordinatori Kombetar Antitrafik ne Televizionin lokal “Tv Kukes”me date 03.10.2016 u zhvillua nje bisede direkte ne studio me Antaret e TTAT:

1-Abdulla Domi Kryetar i TTAT te Prefektures Kukes.

2-Melita Omuri perfaesuese e DAR Kukes.

3-Besarie Geca perfaqesuese e Sherbimit Social Shteteror Kukes.

Ne kete bisede u theksua puna per kordinimin dhe harmonizimin e punes ne mes Institucioneve Anetarë te Komitetit Rajonal dhe te TTAT per permbushjen me sukses te aktiviteteve qe do te zhvillohen ne te gjithe qarkun e Kukesit gjate ketij Muaji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *