Aktivitete dhe analiza të Prefektit të Qarkut Kukës . 01-10 shkurt 2019.