AKTIVITETE TE MUAJIT ANTITRAFIK

Me daten 10 dhe 14 Tetor 2016 nen drejtimin e Nenprefekteve u zhvilluan ne dy Nenprefekturat Tropoje dhe Has aktivitete ne bashkpunim me ZA dhe punonjes te sherbimit socialite shendetesoise dhe te policise se shtetit me nxenesit e shkollave per rrezikun e fenomenit dhe luften pa meshire ndaj tij.

Ne baze te detyrave ligjore te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes,ne kuader te Muajit Tetor 2016 i shpallur si Muaji Antitrafik,si dhe ne baze te kalendarit te miratuar nga Kordinatori Kombetar Antitrafik ne Qarkun tone u zhvilluan nje sere aktivitetetesh me teme Luften Kunder Trafikimit te Personave dhe konkretisht:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *