Sot me datë 4.6.2021 në kuadër të fillimit të sezonit të ri turistik, Prefekti i Qarkut Kukës koordinoi punën për pastrimin e territorit të Qarkut, në bashkëpunim me degët territoriale, Organet e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe kontraktorët e rrugëve nacionale në qark.
🌍-Në nivel Qarku, morën pjesë 𝟐𝟗𝟔𝟕 punonjës (Bashkitë=923 punonjës, Degët territoriale= 𝟐𝟎𝟒𝟒 punonjës.
🌍 – U grumbulluan 𝟐𝟔.𝟓 ton mbetje në nivel Qarku, (Bashkitë=8.3ton mbetje, Degët territoriale= 𝟏𝟖.𝟐 ton mbetje)