Lufta kundër trafikimit 27.06.2016

Aktivitete te KRAT dhe te TTAT te Insticucionit te Prefektit te Qarkut Kukes ne luften Kunder Trafikimit te Qenjeve Njerezore

Gjate gjithe periudhes se punes ne Institucionin e Prefektit nga ana e Antareve te Komitetit Rajonal Antitrafik dhe Tryezes Teknike prane Prefektures Kukes jane zhvilluar nje sere aktivitetesh me teme luften dhe sensibilizimin e gjithe shtresave te gjithe shoqerise ndaj fenomenit te Trafikimit te Qenjeve Njerezore.Per kete problem pervec takime periodike 2 dhe 3 mujore ne te cilat jepet informacion per objektivat e realizuara dhe detyrat per te ardhmen,diskutohet edhe per problematiken qe Tryeza Teknike ka zgjidhur ne baze te detyrave te vena nga Komitetit Rajonal Antitrafik i Prefektures,.
Ne baze te nje plani te miratuar nga ana e Koordinatorit Antitrafik gjate muajit Tetor 2015 i shpallur tashme si “Muaji Antitrafik’jane zhvilluar aktivitetet e meposhtme:

Nr

Data  e
ora zhvillimit

Pershkrimi i aktivitetit te zhvilluar

Ku eshte zhvilluar

 

1-

 

09.10.2015    ora
10.00

 

Takim
me mjeket e sherbimit shendetsor

Drejt.Shendet.
Publik Kukes

 

2-

 

12.10.15
ora 10.00-11.00

 

Ekspozite  piktura me temen trafikimit

Holli
Pallatit

Kultures
kati i pare

 

3-

 

15.10.2015
ora 13.00

 

Takim
me sociologe e mesues Has

Zyra
Arsimore

Nen-Prefektura
Has

 

4

 

16.10.2015
ora 13.00

 

Takim
me mesues e sociologe Tropoje

Zyra
Arsimore

Nen-Prefektura
Tropoje

 

5-

 

18.10.15
ora 10.00-11.00

 

Marshim
kunder fenomenit te Trafikimit

Nisja:6
Katesh-Sheshi para Bashkise

 

6-

 

23.10.2015  ora
16.00

 

Takim
me senatore te shkollave  mesme

Shkolla
e Mesme “Havzi Nela” Kukes

 

7-

 

30.10.2015
ora 13.00

 

Takim
mbi temen e braktisjes se shkolles

Shkolla
e mesme Shishtavec

 

8-

 

Nga 12.10.2015
e vazhdim

Spote
ne Tv Kukes me mesazhe per luften kunder trafikimit te personave 

 

Televizioni
Kukes