Aktivitete te KRAT dhe te TTAT te Insticucionit te Prefektit te Qarkut Kukes ne luften Kunder Trafikimit te Qenjeve Njerezore

Gjate gjithe periudhes se punes ne Institucionin e Prefektit nga ana e Antareve te Komitetit Rajonal Antitrafik dhe Tryezes Teknike prane Prefektures Kukes jane zhvilluar nje sere aktivitetesh me teme luften dhe sensibilizimin e gjithe shtresave te gjithe shoqerise ndaj fenomenit te Trafikimit te Qenjeve Njerezore.Per kete problem pervec takime periodike 2 dhe 3 mujore ne te cilat jepet informacion per objektivat e realizuara dhe detyrat per te ardhmen,diskutohet edhe per problematiken qe Tryeza Teknike ka zgjidhur ne baze te detyrave te vena nga Komitetit Rajonal Antitrafik i Prefektures,.
Ne baze te nje plani te miratuar nga ana e Koordinatorit Antitrafik gjate muajit Tetor 2015 i shpallur tashme si “Muaji Antitrafik’jane zhvilluar aktivitetet e meposhtme:

Nr

Data  e
ora zhvillimit

Pershkrimi i aktivitetit te zhvilluar

Ku eshte zhvilluar

 

1-

 

09.10.2015    ora
10.00

 

Takim
me mjeket e sherbimit shendetsor

Drejt.Shendet.
Publik Kukes

 

2-

 

12.10.15
ora 10.00-11.00

 

Ekspozite  piktura me temen trafikimit

Holli
Pallatit

Kultures
kati i pare

 

3-

 

15.10.2015
ora 13.00

 

Takim
me sociologe e mesues Has

Zyra
Arsimore

Nen-Prefektura
Has

 

4

 

16.10.2015
ora 13.00

 

Takim
me mesues e sociologe Tropoje

Zyra
Arsimore

Nen-Prefektura
Tropoje

 

5-

 

18.10.15
ora 10.00-11.00

 

Marshim
kunder fenomenit te Trafikimit

Nisja:6
Katesh-Sheshi para Bashkise

 

6-

 

23.10.2015  ora
16.00

 

Takim
me senatore te shkollave  mesme

Shkolla
e Mesme “Havzi Nela” Kukes

 

7-

 

30.10.2015
ora 13.00

 

Takim
mbi temen e braktisjes se shkolles

Shkolla
e mesme Shishtavec

 

8-

 

Nga 12.10.2015
e vazhdim

Spote
ne Tv Kukes me mesazhe per luften kunder trafikimit te personave 

 

Televizioni
Kukes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *