🔉 Takim në Bashkinë Has për marrjen e masave për kontrollin e territorit.

Me datë 13.05.2020 ora 11:00 në kinemanë e Bashkisë Has, u zhvillua takim me drejtuesit e pushtetit vendor, Kryetarët e fshatrave, Administratorët e Nj.Ad të bashkisë Has, si dhe punonjēs të Komisariatit te Policise Has (SPZ) për marrjen e masave për kontrollin e territorit:
1️⃣ Parandalimi i kultivimit të bimëve narkotike
2️⃣Parandalimi i rënies së zjarreve dhe riorganizimi i vrojtuesve e sistemit të lajmërimit.
3️⃣Parandalimi i prerjes dhe dëmtimit të pyjeve.
4️⃣Parandalimi i gjuetisë së paligjshme,etj.

Në këtë takim mori pjesë Prefekti i Qarkut z.Zenel Kuçana, N/Kryetari i Bashkisē Has z.Flamur Thaçi, Drejtori i Policisë Qarkut z. Zef Laska, drejtues të tjerë të drejtorisë së policisë etj.
Në takim diskutuan Kryetarë fshatrash, Administratorë NJ.A. mbi masat e marra nga ana e tyre në luftën kundra këtyre fenomeneve negative.
Gjithashtu nē këtë takim folën N/Kryetari i Bashkisë z.Flamur Thaçi dhe DVPQ z.Zef Laska.

Në fund të takimit Prefekti i Qarkut z. Zenel Kuçana në rolin e kryetarit të Taskë - Forcës, dha detyra konkrete për antarët e Taskë-Forcës dhe detyra të përbashkëta në kuadrin e bashkëpunimit me organet e vqv, u dhanë detyra për çdo institucion ligjzbatues, për kontrollin e territorit, në luftën kundra kultivimit të bimëve narkotike, parandalimin e renies zjarreve, prerjet e paligjshme në pyje etj.
Për çdo fenomen negativ e probleme të trajtuara në takim, u la detyrë të jepet informacion në kohēn e duhur.

🔉 Në takim një vëmendje të shtuar ju kushtua zgjidhjes dhe parandalimit të konflikteve për çështje pronësie.