Prezantimi i dy punonjësve të ri nga studentë të sapodiplomuar në sektorin MKVFD.

Prezantimi i dy punonjësve të ri nga studentë të sapodiplomuar në sektorin MKVFD.

Sot me datë 13.03.2019 në Institucionin e Prefektit të Qarkut Kukës u bë prezantimi i punonjësve të rinj të përzgjedhur nga të sapodiplomuarit studentë të ekselencës znjsh.Kujtime Hafiz Hoda dhe z.Etmond Nazmi Axhami të cilët me shkresën tuaj nr 1465/6 datë 06.03.2019 kanë përzgjedhur për të punuar si specialistë në Sektorin e Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara pranë Institucionit tonë.Prezantimi u bë nga Prefekti i Qarkut z Zenel Kuçana dhe u shpreh e gjithë gadishmëria