Sot më datë 13.10.2020 në kuadër të “Ditës ndërkombëtare për zvogëlimin e rreziqeve nga Fatkeqësitë dhe Katastrofat” në bashkinë e Kukësit, u zhvillua një aktivitet sensibilizues, ku morën pjesë: Prefekti i Qarkut së bashku me administratën e tij, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Kryqi i Kuq Shqiptar Dega Kukës, përfaqësues nga administrata e bashkisë Kukës, Zyra Vendore Arsimore Parauniversitare, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësore, përfaqësues të strukturave përgjegjëse të Mbrojtjes Civile, mësues dhe nxënës të shkollave, vullnetarë e qytetarë të ndryshëm. Gjatë zhvillimit të këtyre aktiviteteve pati interesim jo vetëm nga strukturat shtetërore por edhe nga qytetarët e bashkisë Kukës.
Fjala përshëndetëse u mbajt nga Prefekti i Qarkut, i cili bëri një ekspoze të fatkeqësive të ndryshme që kërcënojnë Qarkun e Kukësit, e më së shumti u përqendrua tek pandemia e cila ka përfshirë gjithë globin. Ai theksoi se po punohet në ngritjen e kapaciteteve, studimin e planizimin e strukturave për të qenë të gatshëm me qëllim ndërhyrjen e duhur në përballimin e fatkeqësive, në mbrojtjen e jetës së qytetarëve, të pronës, trashigimisë e mjedisit.
Nga ana e tij u kërkua angazhim duke filluar që nga qytetarët e deri te strukturat përgjegjëse për bashkimin e të gjitha vlerave e kapaciteteve, në përballimin e situatës së vështirë që po përjetojmë aktualisht, ku në qendër të vëmendjes duhet të jetë jeta e qytetarëve.
Qëllimi i këtij aktivitetit është zvogëlimi i rreziqeve nga fatkeqësitë e ndryshme. Në zbatim të aktiviteteve të planifikuara u zhvillua prezantimi i informacionit sensibilizues në lidhje me Mbrojtjen Civile në shkollën 9- vjeçare “Avni Rustemi” dhe shkollën e Mesme të Përgjithshme “Havzi Nela” të qytetit të Kukësit.
Në qendër të qytetit u vendos tenda ku ju prezantua qytetarëve materiali informues dhe sensibilizues për Mbrojtjen Civile. Takimet u realizuan duke rrespektuar rregullat e distancimit fizik, përdorimit të maskave etj. Nxënësit e qytetarë të ndryshëm paraqitën interes me anë të pyetjeve të ndryshme për njohjen në përgjithësi të fenomeneve të fatkeqësive dhe reagimin ndaj tyre