Sot Prefekti i Qarkut Kukës organizoi takim pune me përfaqësuesit e O.SH.E.E. Kukës, A.SH.K. dhe administratorin e punimeve të aeroportit Kukës.
Në këtë takim u diskutua mbi ecurinë e punimeve të aeroportit, si dhe disa probleme që kërkojnë zgjidhje, si linja e re furnizimit me energji elektrike si dhe përgatitja dhe përpunimi i dokumentacionit për shpronësimin e ish pronarëve .