Sot me datë 02.12.2020, Prefekti i Qarkut Kukës Z. Zenel Kuçana zhvilloi konferencë për shtyp me mediat, në lidhje me Vendimin e Këshillit të Qarkut Kukës, Për heqien e titullin “Nderi i Qarkut” Kukës Z.Veton Surroi. Prefekti i Qarkut Kukës ka vendosur moskonfirmimin e Vendimit të Këshillit të Qarkut Kukës.