E drejta për t’u informuar dhe ankuar

E drejta për t’u informuar dhe ankuar

 

  • Koordinatori: Gentjana Kastrati
  • E-mail: g.kastrati765@gmail.com
  • 0675157183

Institucioni i Prefektit te Qarkut Kukes, në faqen e tij zyrtare, pranon email per ankime qe mund te kete ne lidhje me institucionin, ose nepermjet postes mund te marim denoncime ose ankime, ku Prefekti i Qarkut ka per detyre tu pergjigjet ne nje afat sa me te shkurter kohor sipas parashikimeve te shprehura nga ligji.

Institucioni i Prefektit te Qarkut Kukes, lagje nr 5 sheshi skenderbej;

Kodi postar: 8501

  • Orari i punës:

E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30

E premte: 08:00 – 14:00

Institucioni i Prefektit te Qarkut Kukes tek tabela “Kendi i informacionit” jep sqarime ne lidhje me numrin e vendimeve te cilat jane verifikuar nga ana jone ne te 3 bashkite e Qarkut Kukes dhe Keshillin e Qarkut Kukes vendime te konfirmuara dhe vendime te kthyera. Keto vendime u behen publike te gjithe qytetareve, per te cilat mund te kete kerkesa ose ankesa per aktet te cilat jane konfrimuar nga ana jone ose jane kthyer. Me kerkese te qytetareve dhe nese ka interes publik u jepet nje kopje e njesuar me origjinalin secilit i cili kerkon nje material qe shpreh interes per te.