60-vjetori i fillimit të transmetimit në Radio Kukësi

02

November

Takim me nxënësit në Shkollën e Mesme “Havzi Nela”

AKTIVITETE TE MUAJIT ANTITRAFIK Ne baze te detyrave ligjore te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes,ne kuader te Muajit Tetor 2016 i shpallur si Muaji Antitrafik,si dhe ne baze te kalendarit te miratuar nga Kordinatori Kombetar Antitrafik ne Qarkun tone u zhvilluan nje sere aktivitetetesh me teme Luften Kunder Trafikimit te Personave dhe konkretisht: Me [...]
Read more

02

November

Takim në Studio me Anëtarët e TTAT

AKTIVITETE TE MUAJIT ANTITRAFIK. Ne baze te detyrave ligjore te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes,ne kuader te Muajit Tetor 2016 i shpallur si Muaji Antitrafik,si dhe ne baze te kalendarit te miratuar nga Kordinatori Kombetar Antitrafik ne Qarkun tone u zhvilluan nje sere aktivitetetesh me teme Luften Kunder Trafikimit te Personave dhe konkretisht: Me [...]
Read more

10

October

Biseda në Studion e TV Kukës për Trafikimin

Ne kuader te Muajit Tetor 2016 i shpallur si Muaji Antitrafik,si dhe ne baze te kalendarit te miratuar nga Kordinatori Kombetar Antitrafik ne Televizionin lokal “Tv Kukes”me date 03.10.2016 u zhvillua nje bisede direkte ne studio me Antaret e TTAT: 1-Abdulla Domi Kryetar i TTAT te Prefektures Kukes. 2-Melita Omuri perfaesuese e DAR Kukes. 3-Besarie [...]
Read more

07

September

Takim me Antaret e Tryezes Teknike te Luftes Kunder Trafikimit te Personave.

Sot ne Institucionin e Prefektit te Qarkut Kukes nen drejtimin e Sekretarit te Pergjithshem dhe Kryetar i Tryezes Teknike Antitrafik u zhvillua nje takim me antaert e TTAT me kete rend dite:  1- Analize e punes se bere nga TTAT gjate kesaj periudhe dhe detyrat per ne vazhdim. 2- Dhenje mendimi per projekt-urdherin “Per krijimin [...]
Read more

22

August

Takimi me perfaqesuesit e Policise Rrugore,te Kufirit dhe Migracionit si dhe Arrsh per masat e marra per sigurine rrugore ne vazhdim te sezonit turistik.

Sekretari i Pergjithshem i Prefektures z Abdulla Domi zhvilloi me dt 19.08.2016 nje takim me punonjesit e Sektorit te Policise Rrugore,te Policise se Kufirit dhe Migracionit,te Bashkise Kukes si dhe perfaqesues te ARRSH,per te pare ecurine e situates se hyrje – daljeve ne kufi si dhe te sigurise rrugore te levizjes se shtetasve,problematikat e konstatuara [...]
Read more

01

August

Takim me Perfaqësuesit të Veterinarisë

Me daten 29.07.2016 Sekretari i Pergjithshem i Institucionit z Abdulla Domi ka zhvilluar nje takim me perfaqesuesit e sektorit te Veterinarise prane DBUMK Kukes dhe ka kerkuar informacion ne lidhje me situaten e perhapjes se semundjes “Dermatoza Nodulare”ne qarkun e Kukesit.

U bene kalkulimet e nevojshme per numrin e kafsheve te infektuara duke perditesuar edhe informacionet e ardhuar nga disa banore te fshatrave te ndryshem te Qarkut tone,pasi rezulton se kjo semundje po vazhdon perhapjen dhe infektimin e bagetive me shpejtesi dhe po perparon duke

Read more

09

July

Rritja e masave te sigurise rrugore. 06.01.2016

Me date 06.01.2016 Prefekti i Qarkut Kukes z.Liman Morina zhvilloi nje takim me perfaqesuesit e Autoriteti Rrugor Shqiptar, perfaqesuesit e firmave te mirembajtjes se rrugeve,perfaqesues te policise rrugore, drejtues te institucioneve si dhe perfaqesues te bashkive te Qarkut Kukes. Nga ana e z.Liman Morina u dhane porosi qe nga ana e autoriteteve kontraktore te merren [...]
Read more

09

July

Nderhyrje Surroj 05.09.2015

Me date 05.09.2015.Grupi i Punes i Emergjencave Verore te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes verifikoi dhe ndoqi nga afer punen e punonjesve te PMNZSH-se,te punonjesve te Sherbimit Pyjor si dhe te Inspektoriatit te Pyjeve te cilet te ndihmuar edhe nga banoret e fshatrave te Njesise Administartive Surroj punuan dhe bene te mundur venjen nen [...]
Read more

09

July

Inspektim ne rruge dhe territor Janar 2016

Me date 04.01.2016 Grupi i Punes i Emergjencave Dimerore te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes i kryesuar nga Sekretari i Pergjithshem z Abdulla Domi ka zhvilluar nje inspektim ne segmentin rrugor Kukes-Krume-Qaf Prushi pjese e segmentit te rrugeve nacionale te qarkut Kukes.Gjate inspektimit ne prani edhe te nenprefektit z Selman Geca u mor takim [...]
Read more