U R I M

I   P R E F E K T I T   T Ë   Q A R K U T   K U K Ë S   P Ë R   V I T I N  E  RI  2018

 

Të nderuar Qytetarë të Qarkut Kukës.

Në emër të Qeverisë Shqiptare dhe të Institucionit të Prefektit të Qarkut me rastin e Vitit të Ri ju uroj me gjthë zemër:

GËZUAR 2018

“ SHËNDE, GËZIM, PAQE, BEGATI E LUMTURI  PËR JU E FAMILJET
TUAJA !” 

QOFSHI TË LUMTUR GJITHMONË !

 

PREFEKTI I QARKUT KUKËS
ZENEL KUÇANA