Vizitë pune në Institucionin e Prefektit të Qarkut Dibër. Peshkopi 22.11.2018