Takim me tematikë: Lufta kundër kultivimit e trafikimit të Kanabis-it në bashkinë Tropojë

Me datë 15.07.2020 Prefekti i Qarkut Kukës z. Zenel Kuçana në cilësinë e kryetarit të Task-Forcës Vendore të Luftës kundër Kultivimit e Trafikimit të Kanabis-it ka zhvilluar inspektim në Njësinë Administrative Lekbibaj, Bashkia Tropoje .

Në këtë grup inspektimi bënin pjesë administratori, kryetarët e fshatrave, mjeku i zonës, shefi i Komisariatit Tropojë, shefi i Policimit në komunitet, S.P.Z. i Nj.Ad., N/prefektet e Tropojës e Has-it, sektori i M. K.V. e F.D. të administratës së Prefektit .

Në qendër të njësisë u zhvillua një takim ku u raportua për punën e bërë