Nr Data  e ora zhvillimit Pershkrimi i aktivitetit qe zhvillohet Ku dhe kush do e zhvilloje
 

1-

 

10 diteshi i pare Tetor

Mbi hapjen e Muajit Tetor Antitrafik  dhe aktivitetet qe do organizohen Televizioni Kukes

4 Anetare te TTAT.

 

2-

 

Nga 01- 27 tetor 2017

 

Hapja e nje faqe ne fb per te promovuar luften kunder trafikimit te personave

 

Prefektura Kukes

Vazhdimisht gjate muajit.Rrjetet sociale

 

3-

 

11.10.2017  ora 14.00

 

Takim me mesues dhe nxenes te shkolles se Mesme dhe punonjes te Qendrave Shendetsore te Nj Adm Bicaj

 

Shkolla e Mesme “Bajram Abdiu”

Bicaj  Kukes

 

4-

 

13.10.2017  ora 14.00

 

Takim me mesues,nxenes e sociologë si dhe punonjes te sekt te shendetesise

 

Zyra Arsimore dhe

Nen-Prefektura Has

Sherb Social Shteteror

 

5-

 

16.10.2017 ora 14.00

 

Takim me mesues dhe nxenes te shkolles se Mesme Tropoje per luften kunder trafikimit.

 

Zyra Arsimore

Nenprefektura Tropoje.

Sherb Social Shteteror

 

6-

 

18.10.2017

ora

11.00-12.00

 

Marshim kunder fenomenit te Trafikimit ne bulevardin kryesor te qyteti me nxenes, mesues ,qytetare e punonjes social te Bashkise Kukes

 

Shtepia e Oficereve-Sheshi para Bashkisë.

Te gjithe Anetaret e KRAT e TTAT

 

7-

 

24.10.17  ora 13.00

 

Takim me punonjes te Drejtorise Rajonale Spitalore dhe te Drejtorise Rajonale te Shendetesise Kukes

 

Sherbimi Spitalor dhe

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Kukes

Sherb Social Shteteror

 

8-

 

26.10.2017 ora 13.00

 

Takim mbi temen e braktisjes se shkolles, shkaqet, format e shfaqura si dhe rreziku i fenomenit per qytetaret

 

5 antare te TTAT dhe

Shkolla mesme Topojan

Sherb Social Shteteror

 

9-

 

30.10.2017 ora 11.00

 

Takim ne Prefekturen Kukes me Anetaret e TTAT per te bere analizen e zhvillimit te aktiviteteve  muajit Tetor

 

Prefektura Kukes

Te gjithe anetaret e

TTAT Kukes

 

Per te realizuar me sukses keto aktivitete nga ana jone ne takim per te gjithe anetaret e Tryezes Teknike Antitrafik jane dhene porosite e meposhtme;

Te merren masa per mbarvajtjen e ketyre aktiviteteve dhe te harmonizohet bashkepunimi ne mes Institucioneve me qellim te pjesmarrjes sa me te madhe te punonjesve dhe te angazhimit te qytetareve, nxenesve e mesuesve ne te gjitha aktivitetet qe do zhvillohen kete muaj.