Takim me drejtuesit e Arsimit në Kukës

Sot me dt 2.10.2019 Prefekti i Qarkut Kukës z. Zenel Kuçana organizoi një takim me drejtuesit e zyres Arsimore të Bashkisë Kukës si dhe me drejtorët e shkollave të Njesive administrative Qendër (qyteti Kukës), Bicaj, Shtiqën, Tërthore dhe Kolsh.
Ku u trajtuan këto çeshtje:
1-Fillimi i vitit të ri shkollor 2019-2020 në arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm.
2-Festimi i 75-vjetorit të Çlirimit të Atdheut si dhe disa festave tjera lokale te bashkisë Kukës.
3-Mbrojtja e ambientit dhe mjedisit si brenda territorit të shkollës edhe jashtë saj.

Në këtë takim nga drejtuesit e shkollave u raportua