Sot Grupi i kontrollit i ngritur nga Prefekti i Qarkut më përbërje të strukturave ( Policia e Shtetit , Tatim Taksat, AKU, Insp. Shend. Shtetëror ) ka kontrolluar tregun e qytetit të Kukësit, B. Currit dhe Krumës dhe bizneset e tjera në mbrojtje të qytetarëve nga;
1-Tendenca e ngritjes se çmimeve të produkteve industriale dhe bujqësore
2-Siguria ushqimore.
3-Mos tregtimi i kapsollave e lëndëve piroteknike të dëmshme për njerëzit.