60-vjetori i fillimit të transmetimit në Radio Kukësi

17

September

Ceremoni të zhvilluara me rastin e fillimit të Vitit të Ri shkollor 2018-2019.

 

Ceremoni të zhvilluara me rastin e fillimit të Vitit të Ri shkollor 2018-2019.

Me datë 17.09.2018 si ne gjithë Shqipërinë edhe në Qarkun e Kukësit u zhvillua ceremonia e fillimit të Vitit të Ri shkollor 2018-2019.

Për një prezantim sa më dinjitoz dhe për ta kthyer këtë ditë në një ditë festive, Prefekti i Qarkut Kukës z Zenel Kuçana ishte prezent në aktivitetet e zhvilluara në shkollat 9 vjeçare “Riza Spahiu” dhe shkollen e mesme të përgjithsme “Havzi Nela” Kukës.

Në ceremoninë e zhvilluar në shkollën e mesme ‘Havzi Nela’ merrte pjesë edhe

Read more

12

September

Takim me drejtuesit e Institucioneve Qëndrore në Bashkinë e Hasit.

Takim me drejtuesit e Institucioneve Qëndrore në Bashkinë e Hasit.

Në kuadër të takimve periodike dhe të vazhdueshme me datë 12.09.2018 Prefekti i Qarkut Kukës Z.Zenel Kuçana zhvilloi një takim me drejtuesit e Institucioneve Qëndrore ne nivel lokal në Bashkine e Hasit ku kërkoi nga ata një informacion mbi punën e bërë në përmbushje të detyrave të përcaktuara nga qeveria shqiptare.Drejtuesit lokal te Hasit pasi diskutuan per punen e bere dhe rezultatet e arritura e siguruan Prefektin e Qarkut z Kuçana se puna e bere ka pasur ndikim te drejtperdrejte ne

Read more

12

September

Takime të Prefektit të Qarkut Kukës për probleme dhe evente të ndryshme.

Takime të Prefektit të Qarkut Kukës për probleme dhe evente të ndryshme.

1-Vizitë pune në shkollat 9 vjeçare “Avni Rustemi” dhe “Riza Spahiu”në qytetin e Kukësit

Ne zbatim te detyrave ligjore dhe ne kuader te marrjes se masave te marra per fillim te mbare te vitit te ri shkollor 2018-2019 date 07.09.2018 Prefekti i Qarkut z Zenel Kuçana zhvilloi nje vizite pune ne shkollat 9 vjeçare “Avni Rustemi” dhe “Riza Spahiu”ne qytetin e Kukesit.Ne keto takime z Kuçana u njoh nga afer me punen e bere per shperndarjen e librave falasa per

Read more

11

September

Takim me Organin Këshillues për pregatitjet për fillimin e Vitit të Ri shkollor.

Takim me Organin Këshillues për pregatitjet për fillimin e Vitit të Ri shkollor.

Me datë 11.09.2018 në zbatim te detyrave ligjore në Institucionin e Prefektit të Qarkut Kukës u zhvillua takimi i Organit këshillues me temë “Marrja e masave per fillimin e Vitit të Ri shkollor 2018-2019.”.Në këtë takim ishin të pranishëm përveç antarëve të këtij Organi edhe Kryetari i Qarkut , Drejtuesit e DAR Kukes dhe Pergjegjesit e ZA ne Tropoje dhe Has,si dhe përfaqësues te Bashkisë Kukës.Nga ana e drejtorit te DAR Kukes z Skender Ahmeti u theksua se

Read more

28

August

Takim i Task Forcës për përmiresimin e treguesve të pagesës së Energjisë Elektrike.

 

Takim i Task Forcës për përmiresimin e treguesve të pagesës së Energjisë Elektrike.

Me date 28.08.2018 ora 10.00 ne Institucionin e Prefektit te Qarkut Kukes u zhvilluar takimi i i Task forces per permiresimin e arketimeve dhe uljen e nivelit te humbjeve ne sistemin e shperndarjes se energjine elektrike.Takimi u drejtua nga Prefekti i Qarkut z Kuçana e cili theksoi se nga te dhenat qe disponohen ka probleme ne pagesat e faturave te energjise elektrike sidomos nga njesite e veteqeverisjes

Read more

24

August

Kontroll dhe inspektim i stacioneve të MNZ-së në Kukës dhe Tropojë.

 

Kontroll dhe inspektim i stacioneve të MNZ-së në Kukës dhe Tropojë.

Me date 24.08.2018 dhe 06.09.2018 ne baze te nje plani pune perfaqesues te Sektorit te Planifikimit dhe Perballimit te Emergjencave Civile dhe Krizave te Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes kane kryer kontroll ne sektorin e MNZ-se ne Tropojë dhe në Bashkine Kukës per tu njohur me situaten dhe gadishmerine e efektiveve te ketij sektori per nderhyrje ne raste zjarri ne territorin e kesaj bashkie.Ky kontroll eshte bere me date 24.08.2018 ne stacionin Qender Tropoje ,kurse me date 06.09.2018 ne

Read more

20

August

Takim i Organit Këshillues dhe i Task Forcës Vendore të Luftës Kundër Kultivimit të Kanabis-it .

Takim i Organit Këshillues dhe i Task Forcës Vendore të Luftës Kundër Kultivimit të Kanabis-it .

Me  date 20.08.2018 ora 10.00 Prefekti i Qarkut z Zenel Kuçana zhvilloi nje takim me pergjegjesit e ZAMT te bashkive Kukes,Has dhe Tropoje si dhe me punonjesit e DAMT te Qarkut Kukes per intensifikimin e punes per ndarjen e tokave bujqesore sipas legjistacionit ne fuqi.
Gjithashtu e njejta problematike u diskutua edhe me date 22.08.2018 ne oren 12.00 nga Prefekti i Qarkut Kukes z Zenel Kuçana i cili zhvilloi takimin me Organin Keshillues te Prefektit ne

Read more

14

August

Takimi i 5-të i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit Kukës .14.08.2018.

 

Takimi i 5-të i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit Kukës .14.08.2018.

Me datë 14.08.2018 ora 11.00 në Institucionin e Prefektit te Qarkut Kukes u zhvillua takimi i Komitetit Rajonal te Zhvillimit te Turizmit per te bere analizen nje mujore te punes se komitetit.
Takimi u zhvillua nen drejtimin e Koordinatorit te Pergjithshem te Institucionit z Abdulla Domi.
Në Bashkinë Kukës.Duhet thene se sezoni turistik vazhdon ne bashkine Kukes vetem ne zonen e Shishtavecit kurse ne zonat tjera thuajse nuk po ecen me ritmet qe do deshironim.
Po vazhdojne pregatitjet per fillimin e punes

Read more

07

August

Ceremoni me rastin e « Festës së Shkëlzenit » në Bashkinë Tropojë.

 

Ceremoni me rastin e « Festës së Shkëlzenit » në Bashkinë Tropojë.

Me date 07.08.2018 ne lartesine e malit te Shkelzenit ne Bashkine Tropoje u zhvillua “Festa e Shkelzenit”,nje feste bektashiane qe zhvillohet cdo vit në të njejtën datë.
Merrte pjese ne kete ceremoni edhe Prefekti i Qarkut Kukes z Zenel Kuçana,Kryetari i Bashkise Tropoje z Besnik Dushaj si dhe shume personalitete zyrtare e fetare si dhe banore te zones.
Kjo feste organizohej nga bashkia Tropoje dhe ne qender te saj kishte promovimin e vlerave turistike dhe miresine qe kane shfaqur nder vite keto vende

Read more

01

August

NJOFTIM PUBLIK PER SHPALLJE VENDESH TE LIRA PUNE NE INSTITUCIONIN E PREFEKTIT TE QARKUT KUKES.

 

 

N J O F T I M   P U B L I K 
PER SHPALLJE VENDESH TE LIRA PUNE NE INSTITUCIONIN E PREFEKTIT TE QARKUT KUKES.

1-  Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban      

Në zbatim të ligji152/2013”Për nëpunësin civil” neni 22 dhe 25,si dhe kreut VII pika 12 ,të VKM nr. 243 dt.18.03.2015”Për pranimin ,lëvizjen paralele,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,Departamenti i Administratës Publike ka shpallur proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

Pergjegjes i Sektorit te Zhvillimit Urban

Read more